Make your own free website on Tripod.com

 

logo.gif (1423 bytes)

[Back]

You need Real-Player to listen to the sample!

Såsom hjorten ropar (Gunnar Wennerberg)

Gunnar Wennerberg

Ur Davids Psalmer

wennerb.jpg (43278 bytes)

 1. Sjunger Herranom en ny visa

 2. Såsom hjorten ropar

 3. Ack, Herre straffa mig icke

 4. Så länge solen varar

 5. Himlarne förtälja Guds ära

 6. Herre, huru länge

 7. Säll är den, som icke vandrar

 8. När Herrren Zions fångar

 9. Herre, du utransakar mig

 10. Herre, vår Herre

 11. Lofva Herran, min själ

 12. Jag lyfter mina ögon

 13. Gören portarne höga

 14. Min själ längtar och trängtar

 15. När jag bedröfvad är

 16. Hjerteliga kär hafver jag dig

 17. Lofver Herran alle hedningar

 18. Herran är min herde

 19. Lofvad vare Herran

 20. Det är en kostelig ting