Make your own free website on Tripod.com

Malmö Kammarkör


"En ny svensk elitkör av högsta klass föddes igår kväll" stod det att läsa i svenska tidningar den 10 november 1975. Professor Dan-Olof Stenlunds nybildade "Malmö Kammarkör" hade haft sitt första offentliga framträdande och gensvaret var bedövande. "Ni kan vara övertygade om att denna kör kommer att låta höra talas om sig i mycket vida kretsar" förutspådde en andäktig musikanmälare.

Internationella framgångar

De lovprisande recensionerna gav kören en flygande start och Malmö Kammarkör varvade i högt tempo konsertturnéer och TV-framträdanden med radio- och skivinspelningar. Idag kan Malmö Kammarkör se tillbaka på en intensiv tjugofemårig verksamhet med turnéer i Danmark, Norge, Finland, Belgien, Tyskland, Schweiz, Tjeckoslovakien, England, Israel och USA.

Några av medlemmarna har precis som Dan-Olof Stenlund själv, varit med sedan starten 1975. Men merparten tar sig vidare mot nya mål efter några intensiva och utvecklande år i kören.

Hälften av körmedlemmarna har gedigna utbildningar från musikhögskolorna i Malmö respektive Köpenhamn och många har efter några år i kören haft stora framgångar som solister eller körledare.

Musiken tonar fram ur texten

Men enskilda prestationers lyskraft kommer till korta i jämförelse med den fulländade ljusorgel som kören i sin helhet förvandlas till. Ett precisionsinstrument som förmår frambringa de musikaliska subtiliteter som professor Stenlund vill blottlägga. Framgångarna har varit monumentala och kan förleda de oinvigda till tron att stor musik är att likna vid en fysisk styrkedemonstration. Dan-Olof Stenlunds framgångsrecept visar på det direkt motsatta. "Styrkan sitter i förmågan till inlevelse", viskar han fram."Och för att kunna leva sig in i en tondikt måste man börja med att ge sig hän åt texten.
Texten är det allra viktigaste. Ett körstycke är ett resultat av en text som inspirerat tonsättaren till en musikalisk tolkning. Därför måste varje instudering börja med att man läser texten högt för sig själv. Om och om igen."

Att han lever som han lär, tydliggjordes under en offentlig repetition. Innan han gav ton åt koristerna påminde han om sin trossats: "Begrunda noga vad texten vill förmedla. Skapa en bild av det i ert inre. Stig sedan in i den bilden för att bli ett med den. Först då är ni mogna att möta musiken."